Hvězdná minulost

10.12.2023

Život je skvělou cestou, kdo však rozhoduje o tom, kdy začne a s kdy skončí? Duše každého z nás tu je již celé věky, avšak srdce je mladé a přetrvává jen určitou dobu. Spolu s tím mne napadá i otázka, jak můžeme začít ladit své fyzické bytí a fyzické srdce se svou věčnou duší a stát se nesmrtelnými? 

Ze svého života i z mé praxe vím, jak si přejeme být nesmrtelnými a v určitém období žijeme v jakési iluzi, že smrt se netýká nikoho z nás. Pochopila jsem i, že přijetí svého hvězdného původu začíná přijetím sebe i otevřením brány k dávnému vědění. To vědění je moc a ta moc je ukryta v duši každého z nás. Duše každého z nás je nesmrtelná, zatímco naše tělo je jen jakousi nádobou nebo dočasným příbytkem, který je vhodný jen pro jeden život. 

Možná jsi ode mě již někdy slyšel/a, ať se naladíš na hlas své duše a možná tě i napadá otázka, jak rozeznat ten hlas duše od hlasu mysli? 

Jak reagovat a rozhodovat se ve chvílích, kdy tělo reaguje jiným způsobem než mysl a vzníká tak jakýsi rozpor?

Z vlastní zkušenosti vím, že čím víc chci a čím víc mi záleží na tom, aby se ta správná odpověď fakt zjevila, tak tím více se té odpovědi vzdaluji. A možná jste si toho všimli i vy. 

Co v takových chvílích pomáhá?

Každému z nás něco jiného, ale sama jsem dlouho hledala, co mi pomůže tu mysl zklidnit či ji na chvíli vypnout, abych tak víc slyšela hlas (nejen) mého těla, ale i té duše. Chtěla jsem se tak i vrátit víc k sobě a ke svému zdroji. Přenést se do toho okamžiku tady a teď a spolu s tím vnímat, co se děje. 

Vím, jak je někdy těžké ten strach a hlasy z hlavy mluví často opravdu důvěrně. Častokrát se i ozývají věty typu "Však tohle je to správné a rozumné. Dělají to tak i ostatní. Takhle to přeci znáš a je to ta jistota."

Kdo však určil, co je a co už není správné? Co když je to pro každého z nás něco jiného? 

Chci i říci, že ta energie naší Duše takhle nefunguje. Hlas naší Duše je laskavý a ptá se - co ti přinese nejvíc radosti? Kde cítíš ten zdroj lásky, radosti a štěstí? A kde ten nejlepší pocit ze sebe sama?

Kde cítíš tu opravdovou podstatu a to, že jsi to opravdu TY? 

Přeji příjemné objevování a těším se u dalšího článku či videa nebo třeba i při načítání jména duše či intuitivního tarotu

S láskou,
MichaELA